Oferta

 

W CZYM MOGĘ POMÓC?

 • badanie ostrości wzroku,
 • dobór korekcji okularowej,
 • autokeratorefraktometria z możliwością pomiaru średnicy rogówki,
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną,
 • badanie przedniego odcinka oka,
 • badanie przezierności ośrodków optycznych,
 • gonioskopia– badanie kąta przesączania (tęczówkowo-rogówkowego),
 • badanie dna oka i diagnostyka chorób siatkówki:
 • OCT – optyczna koherentna tomografia komputerowa:
 • OCT siatkówki centralnej (plamki),
 • OCT tarczy nerwu wzrokowego (n.II) i kompleksu komórek zwojowych (GCC)
 • OCT przedniego odcinka oka z oceną kąta przesączania
 • pachymetria- badanie grubości rogówki
 • badanie pola widzenia (perymetria)
 • diagnostyka zespołu suchego oka, w tym test Schirmera
 • pomiar wytrzeszczu gałek ocznych tj. egzoftamometria 
 • kwalifikacja do laseroterapii, zabiegów operacyjnych, iniekcji doszklistkowych anty-VEGF
 • zabiegi laserowe w jaskrze tj. irydotomia laserowa oraz  SLT- selektywna trabekuloplastyka laserowa
 • zabiegi laserowe w zaćmie wtórnej tj. kapsulotomia 

* Uwaga! W gabinecie badane są dzieci powyżej 7 r.ż.
* Pełne badanie okulistyczne wymaga stosowania kropli okulistycznych poszerzających źrenicę (Tropicamid, Neosynephrine) w celu lepszej oceny dna oka. Wiąże się to z przejściowym pogorszeniem widzenia przez okres 3-4 godzin, do czasu ustania działania leku. W tym czasie nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn. Zaleca się przybycie na badanie nie jako kierowca, w miare możliwości z osobą towarzyszącą. Proszę o uwzględnienie tej okoliczności podczas planowania wizyty. 
* Uprzejmie proszę o zabranie ze sobą poprzedniej recepty okularowej lub okularów. 
* Wywiad okulistyczny jest bardzo ważnym elementem badania okulistycznego, dlatego też proszę o zabranie na wizytę posiadanej dokumentacji medycznej, w tym m.in. wyników poprzednich badań, książeczek jaskrowych, kart informacyjnych po zabiegach zaćmy, jaskry, iniekcji doszklistkowych itp.

 

ŚWIADOMY PACJENT

Zrozumienie istoty choroby jest niezwykle ważne dla skutecznego leczenia i właściwej profilaktyki. W gabinecie przygotowałam dla Państwa materiały edukacyjne, które pozwolą na przystępne wyjaśnienie patofizjologii schorzeń okulistycznych.

 

BADANIE OKULISTYCZNE – WARTO WIEDZIEĆ: 

 BADANIE DNA OKA: to podstawowe badanie okulistyczne, które pozwala na ocenę siatkówki, naczyniówki, naczyń krwionośnych siatkówki, ciała szklistego, tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej. Badanie wykonuje się w lampie szczelinowej, przy użyciu specjalnych soczewek skupiających. Jest bezbolesne, bezkontaktowe i trwa kilkadziesiąt sekund.

 

 GONIOSKOPIA: jest to metoda pozwalająca na obserwację kąta tęczówkowo-rogówkowo w celu oceny jego szerokości oraz konfiguracji, a także poszukiwania uszkodzeń i nieprawidłowości w obrębie struktur kąta. Na podstawie badania możemy pacjenta zakwalifikować do laseroterapii tj. YAG-irydotomii, zabezpieczającej przed ostrym atakiem jaskry. Badanie wykonuje się przy pomocy specjalnej soczewki, zwanej gonioskopem, zakładanej na znieczuloną wcześniej gałkę oczną.

 

OCT PRZEDNIEGO ODCINKA OKA: optyczna koherentna tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie w sposób bezinwazyjny i bezkontaktowy skanów o wysokiej rozdzielczości będących przekrojami przedniego odcinka oka.

Badania umożliwia:

 • pomiar kąta przesączania. Jest świetnym uzupełnieniem gonioskopii, dostarczając obiektywny pomiar szerokości kąta przesączania wyrażony w stopniach.
 • tworzenie mapy pachymetrycznej rogówki. Grubość rogówki wpływa na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego, może ją zarówno zawyżać jak i zaniżać. Dzięki znajomości centralnej grubości rogówki możemy podać faktyczną wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 • dokonać oceny komory przedniej
 • pomiar tęczówki i rogówki

 

OCT SIATKÓWKI: optyczna koherentna tomografia siatkówki jest jedną
z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość wykrycia chorób siatkówki na bardzo wczesnym etapie. Precyzyjnie pokazuje szczegóły budowy oka, ukazując kolejne warstwy przekroju siatkówki, jak w badaniu histologicznym. OCT umożliwia otrzymywanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny. Badanie może być wykonywane w każdym wieku i u kobiet w ciąży. OCT jest badaniem niezbędnym w diagnostyce chorób siatkówki, szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie centralnej części dna oka, tzw. plamki.

Wskazaniami do wykonania OCT siatkówki są:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
 • makulopatia cukrzycowa
 • obrzęk plamki innego pochodzenia
 • otwór w plamce
 • centralna retinopatia surowicza
 • błona nasiatkówkowa

 

OCT TARCZY NERWU WZROKOWEGO (N.II) I KOMPLEKSU KOMÓREK ZWOJOWYCH (GCC): optyczna koherentna tomografia pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia nerwu wzrokowego w momencie rozpoznania neuropatii jaskrowej. Wykonywane 1-2 razy w roku tym samym aparatem, stanowi doskonałą kontrolę skuteczności podjętego leczenia i podstawę do kontynuacji lub modyfikacji leczenia. OCT tarczy nerwu wzrokowego uważane jest za badanie najbardziej godne polecenia wśród innych badań obrazowych włókien nerwowych tj. HRT, GDx. Podczas badania analizie podlega wygląd tarczy nerwu wzrokowego, grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki oraz kompleks komórek zwojowych (GCC). OCT wychwytując subtelne zaniki w kompleksie komórek zwojowych pozwala na wczesne wykrycie neuropatii jaskrowej na poziomie jaskry preperymetrycznej, tj jeszcze przed pojawieniem się charakterystycznych zmian jaskrowych w badaniu pola widzenia.  

 

POLE WIDZENIA (PERYMETRIA): Badanie pola widzenia wykonuje się przy podejrzeniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Jest ono również podstawowym testem diagnostycznym u osób chorujących na jaskrę. Badanie jest nieinwazyjne i niebolesne, ma na celu ocenę zakresu przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Każde oko badane jest oddzielnie, a czas badania jednego oka trwa około 10 minut. Dokładna ocena pola widzenia wymaga dużej współpracy ze strony badanego. Pacjent musi przez cały czas badania patrzeć w jeden punkt i skupiać uwagę, aby nie przeoczyć pojawiającego się światła. Wskazane jest, aby chory zgłaszał się na badanie wypoczęty i spokojny, ważne jest zabranie ze sobą okularów do czytania. Wynik testu perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości (mroczków). Każdy ubytek, jaki się stwierdza w polu widzenia, powinien zostać potwierdzony w kolejnym badaniu, aby mógł być traktowany jako podstawa do rozpoznania choroby.

 

PACHYMETRIA: to badanie centralnej grubości rogówki, mające zasadniczy wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przy grubych rogówkach ciśnienie wewnątrzgałkowe wydaje się znacznie wyższe. I odwrotnie – cienkie rogówki powodują zaniżone wartości ciśnienia wewnatrzgałkowego. Dlatego też pachymetrię uważa się za podstawowe badanie u chorych podejrzanych o jaskrę, badanie niezbędne do właściwej oceny ciśnienia w oku.

 

LASEROTERAPIA – WARTO WIEDZIEĆ: 

 

IRYDOTOMIA LASEROWA (YAG-irydotomia):procedura laserowa polegająca na zabiegu przecięcia tęczówki u jej podstawy, w celu stworzenia drogi przejścia dla cieczy wodnistej z komory tylnej do przedniej oka, w warunkach wąskiego i zamykającego się kąta przesączania. Zabieg ten zabezpiecza pacjenta przed ostrym atakiem jaskry, pozwalając uniknąć nagłego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Irydotomia laserowa to zabieg bezbolesny, wykonywany po wcześniejszym podaniu kropli znieczulajacych i zwężajacych źrenice (Pilokarpina) do worka spojówkowego oka laserowanego. Po zastosowaniu kropli Pilokarpina może wystąpić pogorszona ostrość wzroku, zawężenie pola widzenia oraz zmniejszenie przystosowania do ciemności, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn, szczególnie po zmroku. Zaleca się przybycie na zabieg nie jako kierowca, w miare możliwości z osobą towarzyszącą. 

 

SELEKTYWNA TRABEKULOPLASTYKA LASEROWA (SLT):  to nowoczesny zabieg laserowy redukujący ciśnienie wewnątrzgałkowe, towarzyszące neuropatii jaskrowej. Laser SLT przesyła krótkie impulsy do oka, rozbijając melaninę (pigment) zawartą w ściśle określonych komórkach gałki ocznej,. W odpowiedzi na te impulsy naturalne mechanizmy gojenia organizmu rozpoczynają proces odbudowy komórek. W efekcie poprawie ulega proces odpływu cieczy, a ciśnienie wewnątrzgałkowe maleje. Sąsiadujące, pozbawione pigmentu komórki oka pozostają nienaruszone i nieuszkodzone. Metoda ta jest bezbolesna, wykonywana po wcześniejszym podaniu kropli znieczulajacych do oka. W razie zaistnienia  konieczności zabieg można powtarzać. Dobrymi kandydatami do leczenia metodą SLT są : 

 • Osoby wykazujące nietolerancję leków przeciwjaskrowych lub problemy z ich stosowaniem w sposób zgodny z zaleceniami lekarza;
 • Osoby cierpiące na jaskrę otwartego kąta, jaskrę w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania (PEX), jaskrę barwnikową lub jaskrę młodzieńczą 
 • Osoby poddawane obecnie leczeniu farmakologicznemu, pragnące połączyć je z metodą SLT

 

KAPSULOTOMIA TYLNA (YAG-kapsulotomia):  jest zabiegiem laserowym wykonywanym w leczeniu „zaćmy wtórnej”. U ok. 70% chorych po wszczepieniu sztucznej soczewki, po upływie około 12-14 miesięcy od zabiegu, dochodzi do zgubienia i przymglenia tzw. torby tylnej soczewki. Pacjent zauważa pogorszenie widzenia, w porównaniu z dobrym widzeniem osiągniętym tuż po operacji zaćmy. Objawy te określa się popularnie “zaćmą wtórną”. Kapsulotomia tylna polega na wykonaniu laserem niewielkiego otworu w zmienionej torebce soczewki, powodując poprawę widzenia. Metoda ta jest bezbolesna, wykonywana po wcześniejszym podaniu kropli znieczulajacych do oka. Należy mieć na uwadze, że przed zabiegiem konieczne jest także podanie kropli ocznych, które powodują rozszerzenie źrenicy, a przez powodują przejściowe pogorszenie widzenia przez okres 3-4 godzin, do czasu ustania działania leku. W tym czasie nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn. Zaleca się przybycie na zabieg nie jako kierowca, w miare możliwości z osobą towarzyszącą. 

  

TERAPIA OKULISTYCZNA - JAK PRAWIDŁOWO ZAKRAPLAĆ OCZY?

Często pacjenci mają problem z właściwym podawaniem kropli okulistycznych, dlatego tez poniżej podaję technikę prawidłowego zakraplania oczu: 
- przed przystąpieniem do podania leku umyj ręce
- palcem wskazującym delikatnie odciągnij powiekę dolną tworząc rodzaj „kieszonki”, 
- odchyl głowę do tyłu, unieś wzrok ku górze i w tym czasie drugą ręką ustaw butelkę  w pozycji pionowej nad okiem,
- nie dotykając końcówką zakraplacza wpuść nie więcej niż 1 kroplę preparatu na środek oka (do worka spojówkowego),
- puść dolną powiekę,
- po podaniu kropli zamknij oko, nie mrugaj i delikatnie uciśnij wewnętrzny kącik oka przez ok. 1-2 minuty, ten manewr zapobiega przedostawaniu się składników leku do krążenia ogólnego
- stosując więcej niż jeden lek zachowaj przynajmniej 2 min odstępu,
- po podaniu zamknij butelkę i pamiętaj o właściwych warunkach jej przechowywania, przestrzegaj terminu ważności preparatu
Zapuszczając krople do oczu staraj się nie dotykać końcówką buteleczki do oka lub rzęs, ponieważ w ten sposób przenosisz bakterie.

 

 

WYSTAWIANIE RECEPT NA LEKI OKULISTYCZNE:

Pacjenci stosujacy leki okulistyczne na stałe jak np. w przebiegu neuropatii jaskrowej w TRAKCIE WIZYTY otrzymują aktualne zaświadczenie o stosowanych lekach okulistycznych,  Zaświadczenie to należy złożyć w swojej przychodni NFZ. Na podstwanie tego dokumentu lekarz pierwszego kontaktu może wystawić receptę na lek okulistyczny oraz potrzebną ilość opakowań ( prośbę o receptę można kierrować  do przychodni NFZ również telefonicznie). Jeśli Państwa lekarz rodzinny jest na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim, w przychodni jest osoba zastępująca, która może wystawić receptę.

Recepty wystawiane BEZ WIZYTY OKULISTYCZNEJ w gabinecie są płatne. 

Pacjenci chcący otrzymać receptę na lek okulistyczny bez wiztyty proszeni są o wyslanie emaila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w którym należy podać nazwę leku okulistycznego oraz dołączyć potwierdzenie przelewu na kwotę 50 zł na podany poniżej nr konta bankowego. Zwrotnie zostanie wysłany kod e-recepty oraz faktura po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 • Numer konta: ING 83 1050 1445 1000 0097 0458 6263 

  W tytule przelewu „recepta, imię i nazwisko pacjenta”