Oferta

 

W CZYM MOGĘ POMÓC?

 • badanie ostrości wzroku,
 • dobór korekcji okularowej,
 • autokeratorefraktometria z możliwością pomiaru średnicy rogówki,
 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną,
 • badanie przedniego odcinka oka,
 • badanie przezierności ośrodków optycznych,
 • gonioskopia– badanie kąta przesączania (tęczówkowo-rogówkowego),
 • badanie dna oka i diagnostyka chorób siatkówki:
 • OCT – optyczna koherentna tomografia komputerowa:
 • OCT siatkówki centralnej (plamki),
 • OCT tarczy nerwu wzrokowego (n.II) i kompleksu komórek zwojowych (GCC)
 • OCT przedniego odcinka oka z oceną kąta przesączania
 • pachymetria- badanie grubości rogówki
 • badanie pola widzenia (perymetria)
 • diagnostyka zespołu suchego oka, w tym test Schirmera
 • kwalifikacja do laseroterapii, zabiegów operacyjnych, iniekcji doszklistkowych anty-VEGF

* Uwaga! W gabinecie badane są dzieci powyżej 5 r.ż.
* Pełne badanie okulistyczne wymaga stosowania kropli okulistycznych poszerzających źrenicę (Tropicamid, Neosynephrine) w celu lepszej oceny dna oka. Po zastosowaniu powyższych kropli przez około 2 do 3 godzin pacjent będzie odczuwał trudności
w widzeniu, w tym w kierowaniu samochodem. Proszę o uwzględnienie tej okoliczności podczas planowania wizyty. 
* Uprzejmie proszę o zabranie ze sobą poprzedniej recepty okularowej lub okularów
w celu kontynuacji leczenia.
* Wywiad okulistyczny jest bardzo ważnym elementem badania okulistycznego, dlatego też proszę o zabranie na wizytę posiadanej dokumentacji medycznej, w tym m.in. wyników poprzednich badań, książeczek jaskrowych, kart informacyjnych po zabiegach zaćmy, jaskry, iniekcji doszklistkowych itp.

 

BADANIE OKULISTYCZNE – WARTO WIEDZIEĆ:

 BADANIE DNA OKA: to podstawowe badanie okulistyczne, które pozwala na ocenę siatkówki, naczyniówki, naczyń krwionośnych siatkówki, ciała szklistego, tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej. Badanie wykonuje się w lampie szczelinowej, przy użyciu specjalnych soczewek skupiających. Jest bezbolesne, bezkontaktowe i trwa kilkadziesiąt sekund.

 GONIOSKOPIA: jest to metoda pozwalająca na obserwację kąta tęczówkowo-rogówkowo w celu oceny jego szerokości oraz konfiguracji, a także poszukiwania uszkodzeń i nieprawidłowości w obrębie struktur kąta. Na podstawie badania możemy pacjenta zakwalifikować do laseroterapii tj. YAG-irydotomii, zabezpieczającej przed ostrym atakiem jaskry. Badanie wykonuje się przy pomocy specjalnej soczewki, zwanej gonioskopem, zakładanej na znieczuloną wcześniej gałkę oczną.

OCT PRZEDNIEGO ODCINKA OKA: optyczna koherentna tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie w sposób bezinwazyjny i bezkontaktowy skanów o wysokiej rozdzielczości będących przekrojami przedniego odcinka oka.

Badania umożliwia:

 • pomiar kąta przesączania. Jest świetnym uzupełnieniem gonioskopii, dostarczając obiektywny pomiar szerokości kąta przesączania wyrażony w stopniach.
 • tworzenie mapy pachymetrycznej rogówki. Grubość rogówki wpływa na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego, może ją zarówno zawyżać jak i zaniżać. Dzięki znajomości centralnej grubości rogówki możemy podać faktyczną wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 • dokonać oceny komory przedniej
 • pomiar tęczówki i rogówki

OCT SIATKÓWKI: optyczna koherentna tomografia siatkówki jest jedną
z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość wykrycia chorób siatkówki na bardzo wczesnym etapie. Precyzyjnie pokazuje szczegóły budowy oka, ukazując kolejne warstwy przekroju siatkówki, jak w badaniu histologicznym. OCT umożliwia otrzymywanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny. Badanie może być wykonywane w każdym wieku i u kobiet w ciąży. OCT jest badaniem niezbędnym w diagnostyce chorób siatkówki, szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie centralnej części dna oka, tzw. plamki.

Wskazaniami do wykonania OCT siatkówki są:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
 • makulopatia cukrzycowa
 • obrzęk plamki innego pochodzenia
 • otwór w plamce
 • centralna retinopatia surowicza
 • błona nasiatkówkowa

OCT TARCZY NERWU WZROKOWEGO (N.II) I KOMPLEKSU KOMÓREK ZWOJOWYCH (GCC): optyczna koherentna tomografia pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia nerwu wzrokowego w momencie rozpoznania neuropatii jaskrowej. Wykonywane 1-2 razy w roku tym samym aparatem, stanowi doskonałą kontrolę skuteczności podjętego leczenia i podstawę do kontynuacji lub modyfikacji leczenia. OCT tarczy nerwu wzrokowego uważane jest za badanie najbardziej godne polecenia wśród innych badań obrazowych włókien nerwowych tj. HRT, GDx. Podczas badania analizie podlega wygląd tarczy nerwu wzrokowego, grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki oraz kompleks komórek zwojowych (GCC). OCT wychwytując subtelne zaniki w kompleksie komórek zwojowych pozwala na wczesne wykrycie neuropatii jaskrowej na poziomie jaskry preperymetrycznej, tj jeszcze przed pojawieniem się charakterystycznych zmian jaskrowych w badaniu pola widzenia.  

POLE WIDZENIA (PERYMETRIA): Badanie pola widzenia wykonuje się przy podejrzeniu chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Jest ono również podstawowym testem diagnostycznym u osób chorujących na jaskrę. Badanie jest nieinwazyjne i niebolesne, ma na celu ocenę zakresu przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Każde oko badane jest oddzielnie, a czas badania jednego oka trwa około 10 minut. Dokładna ocena pola widzenia wymaga dużej współpracy ze strony badanego. Pacjent musi przez cały czas badania patrzeć w jeden punkt i skupiać uwagę, aby nie przeoczyć pojawiającego się światła. Wskazane jest, aby chory zgłaszał się na badanie wypoczęty i spokojny, ważne jest zabranie ze sobą okularów do czytania. Wynik testu perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości (mroczków). Każdy ubytek, jaki się stwierdza w polu widzenia, powinien zostać potwierdzony w kolejnym badaniu, aby mógł być traktowany jako podstawa do rozpoznania choroby.

PACHYMETRIA: to badanie centralnej grubości rogówki, mające zasadniczy wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przy grubych rogówkach ciśnienie wewnątrzgałkowe wydaje się znacznie wyższe. I odwrotnie – cienkie rogówki powodują zaniżone wartości ciśnienia wewnatrzgałkowego. Dlatego też pachymetrię uważa się za podstawowe badanie u chorych podejrzanych o jaskrę, badanie niezbędne do właściwej oceny ciśnienia w oku.

 

ŚWIADOMY PACJENT

Zrozumienie istoty choroby jest niezwykle ważne dla skutecznego leczenia i właściwej profilaktyki. W gabinecie przygotowałam dla Państwa materiały edukacyjne, które pozwolą na przystępne wyjaśnienie patofizjologii schorzeń okulistycznych.

 

 

TERAPIA OKULISTYCZNA - JAK PRAWIDŁOWO ZAKRAPLAĆ OCZY?

Często pacjenci mają problem z właściwym podawaniem kropli okulistycznych, dlatego tez poniżej podaję technikę prawidłowego zakraplania oczu: 
- przed przystąpieniem do podania leku umyj ręce
- palcem wskazującym delikatnie odciągnij powiekę dolną tworząc rodzaj „kieszonki”, 
- odchyl głowę do tyłu, unieś wzrok ku górze i w tym czasie drugą ręką ustaw butelkę  w pozycji pionowej nad okiem,
- nie dotykając końcówką zakraplacza wpuść nie więcej niż 1 kroplę preparatu na środek oka (do worka spojówkowego),
- puść dolną powiekę,
- po podaniu kropli zamknij oko, nie mrugaj i delikatnie uciśnij wewnętrzny kącik oka przez ok. 1-2 minuty, ten manewr zapobiega przedostawaniu się składników leku do krążenia ogólnego
- stosując więcej niż jeden lek zachowaj przynajmniej 2 min odstępu,
- po podaniu zamknij butelkę i pamiętaj o właściwych warunkach jej przechowywania, przestrzegaj terminu ważności preparatu
Zapuszczając krople do oczu staraj się nie dotykać końcówką buteleczki do oka lub rzęs, ponieważ w ten sposób przenosisz bakterie.